top of page

​TEAM

TAKUMA ISHIBASHI

TAKUMA ISHIBASHI

CEO

MAKO OSHIKAWA

MAKO OSHIKAWA

montan HAKATA × Accountant

MITSUKI HAMADA

MITSUKI HAMADA

LANDABOUT TOKYO × Manager

RYOHEI IWANAGA

RYOHEI IWANAGA

montan HAKATA × Guest Success

YUI KUWAZONO

YUI KUWAZONO

Spokesman

SHINYA TOMINAGA

SHINYA TOMINAGA

bottom of page